RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe, które posiadamy związane są z realizacją usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
1. DN Consulting Dagmara Nowicka-Kita z siedzibą przy Al. Sikorskiego 11 lok. 64 02-758 Warszawa jest Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wysłania informacji handlowej i/lub realizacji usług dotyczących oferty i prowadzenia dokumentacji potrzebnej podczas i po zakończeniu. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A, B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i/lub zrealizowania usługi dla Państwa, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja uslgi dla Państwa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym potwierdzenia i ewidencji usługi i przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ustania ważności tej zgody na przetwarzanie.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora.
10. Posiadają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
11. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowych, możliwe jest poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@dnconsulting.pl.
12. W dowolnym momencie posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
13. Deklarujemy, że podejmujemy systematyczne działania w celu ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.