DISC D3 – testy kompetencyjne

W doborze zespołu kluczowe są role,
bo przecież wszyscy nie mogą być liderami, ale każdy może być liderem w swojej dziedzinie.

Robert Korzeniowski

Co obejmują testy kompetencyjne DISC D3 (DISC, TEAMS/VAUES i BAI)? 

 • testy kompetencyjne wspierają rekrutację, szczególnie kadry menadżerskiej i do działów sprzedaży,
 • pomagają w wyborze najlepszych Kandydatów do pracy zgodnych z wymaganym profilem organizacji na danym stanowisku,
 • badają przyszłych Kandydatów i obecnych pracowników na czterech poziomach: zachowanie, role zespołowe, wartości i postawy (DISC, TEAMS/VAUES i BAI),
 • badają kompetencje pracowników w organizacji, mocne i słabe strony lidera i kierunki rozwoju,
 • badają role i pomagają w budowaniu zespołów i przywództwie,
 • pokazują jaki styl komunikacji i działania osoba badana prezentuje.

Jakie są korzyści testów kompetencyjnych DISC D3?
dla organizacji

 • bada kompetencje pracowników będących w organizacji między innymi w zakresie zaangażowania, programów komunikacji wewnętrznej i kultury organizacji, badania potrzeb rozwoju zawodowego pracowników,
 • pomaga w budowaniu zespołów i zidentyfikowaniu ról zespołowych w organizacji,
 • pomaga w szczegółowym określeniu profilu Kandydatów w procesach rekrutacji,
 • głębsze poznanie Kandydatów w procesie rekrutacji i skuteczne umiejscowienie przyszłego pracownika w strukturze organizacji,
 • podejmowanie efektywnych decyzji podczas doboru i selekcji pracowników poprzez wcześniejsze zbadanie Kandydata na poziomie zachowań, ról zespołowych, wartości i postaw,
 • pomocne w przywództwie poprzez poznanie stylu komunikacji i pracy kadry menadżerskiej,
 • poznanie potencjału i mocnych stron w roli lidera dla kadry menadżerskiej oraz sytuacji na które warto zwrócić szczególną uwagę,
 • pomocne w zakresie procesów sprzedażowych i obsługi Klienta poprzez odpowiednie dopasowanie stylu komunikacji,
 • wzrost skuteczności efektywności i realizacji celów poprzez odpowiednie przydzielenie zadań odpowiednim pracownikom.

dla pracownika

 • poznanie własnego stylu komunikacji i funkcjonowania,
 • zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy dzięki wybraniu pracy zgodnej z własnym stylem i wartościami,
 • uświadomienie sobie własnych zachowań, wartości, ról i postaw,
 • uświadomienie sobie silnych stron i czynności, których należy się podjąć a które należy delegować.

do kogo są skierowane testy kompetencyjne DISC D3? 

 • pracodawców prowadzących procesy rekrutacyjne oraz ścieżki rozwoju zawodowego pracowników,
 • pracodawców chcących zwiększyć u pracowników poziom zaangażowania i motywacji oraz efektywności realizowania celów  w organizacji,
 • menadżerów chcących zwiększyć swój poziom skuteczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • osób chcących poznać siebie i swój styl działania oraz zwiększyć swoją efektywność w pracy i w życiu,
 • osób poszukujących swojego kierunku pracy i rozwoju zawodowego.