Coaching Biznesowy

Jasna wizja, poparta precyzyjnymi planami, daje wspaniałe poczucie pewności siebie i osobistej siły.

Brian Tracy

 Co obejmuje Coaching Biznesowy? 

 • misję i wizję w biznesie,
 • ustalenie i realizowanie celów i planów biznesowych,
 • przegląd celów organizacji w kontekście zgodności z misją i wizją organizacji,
 • przegląd rzeczywistości, budowanie, planowanie i realizacja procesów strategicznych w organizacji,
 • zarządzanie zespołem, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, zatrudnianie, zwalnianie pracowników,
 • przegląd i rozwijanie kompetencji pracowniczych, zaplanowanie ścieżek rozwoju pracowników,
 • budowanie kultury organizacyjnej,
 • zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów zadań ważnych i pilnych w organizacji, delegowanie.

jakie są korzyści Coachingu biznesowego dla klienta?  

 • wzrost skuteczności efektywności pracowników mające wpływ na wynik organizacji,
 • wzrost zatrudnienia wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników,
 • usprawnienie działalności procesów w organizacji,
 • obniżenie poziomu fluktuacji pracowników,
 • wzrost zaangażowania i lojalności pracowników w organizacji,
 • work – life balance.

do kogo jest skierowany Coaching biznesowy?  

 • osób zarządzających organizacją, prezesów, menadżerów,
 • organizacji biznesowych w procesie zmiany, restrukturyzacji,
 • korporacji chcących zwiększyć efektywność pracy pracowników,
 • kandydatów aplikujących do korporacji i organizacji biznesowych,
 • pracowników korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 • osób rozpoczynających działalność biznesową.